Return to Headlines

Đăng Ký Ngay Bây Giờ cho Chương Trình Sau Giờ Học Mới: Chương Trình Sinh Hoạt Sau Giờ Học cho Trẻ Em (CIA)

Đăng Ký Ngay Bây Giờ cho Chương Trình Sau Giờ Học Mới: Chương Trình Sinh Hoạt Sau Giờ Học cho Trẻ Em (CIA)

CIA cung cấp chương trình sau giờ học chất lượng cao nhất với mức chi phí thấp nhất ở Alief! 

Bữa Ăn Miễn Phí • Trợ Giúp Làm Bài Tập Về Nhà  • Các Hoạt Động Bồi Dưỡng Kỹ Năng và Kiến Thức Thú Vị  • Các Giáo Viên Có Chứng Nhận Trình Độ

  • Mở cửa vào mỗi ngày học, từ khi tan lớp đến 6 giờ chiều.
  • Chi phí trung bình là $9.00 một ngày
  • Có học bổng
  • Các cơ hội bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức bao gồm STEM, các hoạt động thể thao và mỹ thuật