About the ENGC Family Center

  • Come and learn about our Spanish, Nutrition, Parenting, Citizenship, Computer and some other interesting classes we offer

    Visitenos en el Centro de Padres de Familia, ofrecemos clases de Ingles, nutrición, Ciudadania USA y clases que le ayudaran a comunicarce mejor con sus hijos.

    Ghé thăm Trung tâm Gia đình của chúng tôi trong phòng 311 Hãy đến và tìm hiểu về tiếng Anh, Dinh dưỡng, Nuôi dạy con cái, Quốc tịch, Máy tính và một số lớp học thú vị khác mà chúng tôi cung cấp ở đây cho bạn

Family Center News

Contact

Family Center Events

View Calendar